Isı Payölçer Sistemiyle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

* Pay ölçer cihazı üzerinde benim yapmam gereken bir ayar vs. var mıdır?

Hayır yoktur,unutulmamalıdır ki tasarrufu pay ölçer cihazları yapmaz,pay ölçer cihazları sadece ölçüm yapar.Tasarruf termostatik radyatör vanalarını sizin kontrol etmeniz dahilinde gerçekleşir.Yani kullanıcının ayarlaması gereken termostatik radyatör vanasıdır.

*Aynı katta yan yana iki dairede çok farklı faturalar gelebilir mi?

Elbette gelebilir.Pay ölçer cihazı radyatörden ısıtılan mahale geçen ısı transferini ölçmektedir.Dolayısıyla her bir dairenin;
Kapı,pencere,izolasyon durumları
Alt veya üst katındaki daire sakinin evi ısıtma stili
Dairelerin cepheleri
Güneş alma/almama durumları
Kazana yakın olması
Sıcaklık konfor anlayışı
Hatta evin havalandırılma alışkanlıkları farklı olduğundan farklı faturalar gelebilir.Zaten sistemin temel amacı bu farklılıkların görülerek daire sakinlerini tasarrufa itmektir.

*Termostatik radyatör vanam 15 derecede olmasına karşın radyatörüm oldukça sıcak, neden?

Termostatik radyatör vanasının geçiş delikleri hassasiyetin artması için eski vananıza göre daha dar ve tasarlanmıştır. Dolayısıyla sistemde tortu tutucu takılı olsa da tesisatın çok eski olmasından dolayı bu delikler tıkanmış ve termostatik radyatör vanası kendisini kapatamamış olabilir.Bir tesisatçı çağırarak bu problemi çözebilirsiniz.Ancak durumu apartman yöneticinize de bildirmeniz ve tesisatın gözden geçirilmesini istemeniz sorunsuz devamlılığın sağlanması açısından önemlidir.

* En üst katta oturuyorum ve faturam fazla geliyor,neden?

Bunun temelde sebebi en üst katta ısı kaybının diğer dairelere göre fazla olması ve kazana en uzak daire olmasıdır.Ancak ısıtma sistemi kurulurken ısı kayıplarının doğru hesaplanmaması,radyatörlerin rastgele seçilmesi,pompanın hatalı/yetersiz seçilmesi gibi nedenlerden mevcut binalarda iki durum gözlemlenmektedir:

1)Üst katları ısıtmak yani konfor sıcaklığına getirmek için ara katların çok fazla ısıtılması: Bu durumda kazan sadece en üst katları ısıtmak için çok daha fazla çalışmakta ve şalt sayısı da artmaktadır.Bu da gaz faturasının oldukça artmasına sebep olmaktadır.Yani ara katlar en üst katları ısıtmak için hem daha fazla gaz faturası ödemekte hem de konfor sıcaklığından uzak kalmaktadır.Bu durumda vanasını kapatması ya da kısması gereken ara kat sakini camı açmayı ya da daha ince kıyafetler giymeyi tercih etmektedir.Çünkü konfor sıcaklığının üstünde de olsalar gaz faturasına ortak olarak aynı parayı ödemekteydiler.

2)Ara katların konfor sıcaklığında olması,üst katların konfor sıcaklığının altında olması: Genellikle binalarda bu durum gözlemlenmektedir.Bunun sebebi ise kabaca ara kat daire sakinlerinin sayıca daha fazla olmasıdır.Bu tip binalarda ara katlar konfor sıcaklığında iken,en üst katlar ise konfor sıcaklığının altında kalmaktadır.Bu durumda en üst kat sakinleri ısınamadıkları halde gaz faturasına ortak olarak para ödemekteydiler.

Isı pay ölçer sistemi sayesinde ara katlar konfor sıcaklığını yakaladıklarında termostatik radyatör vanaları radyatöre giren suyu kısarak ya da kapatarak,radyatörlerinden geçen suyun ısı kaybını azaltmış olacaklar,dolayısıyla kazandan çıkan suyun sıcaklığı en üst katlarda eski hale göre daha yüksek olacaktır. Bu durumda ara katlar tasarruf etmiş olacak,en üst katlar ise ısınarak para ödemiş olacaklardır.

* Isı pay ölçer sistemini kurdurtmayan apartmanlar ceza öder mi?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununda ceza yaptırımıyla ilgili herhangi bir madde yok. Ancak bir kat sakininin ısı pay ölçer sistemine geçilmediği için yönetimi dava ederse mahkeme kararıyla ceza uygulanabilir.Yani yasanın mevcut halinde apartmanınıza bir yetkilinin gelip sisteme geçip geçmemesi ve ceza kesmesi durumları söz konusu değildir. Kanun uyarınca apartman yöneticilerinin metrekare-radyatör sayısı gibi kıstaslarla bir anlamda kafasına göre gaz faturasını paylaştırması yasaklanmış oldu.Artık bakanlığın yetkilendirdiği ve denetlediği firmaların cihazları ölçüm yapacak ve bu firmalar paylaşımı yapacak.

Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunun 42.maddesi 5.fıkrası Enver Kanunu ile birlikte değiştirilmiştir. Isı gider paylaşım usullerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklere göre yapılacağı belirtilmiştir. (14 Nisan 2008 -26847 sayı Resmi Gazetede Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik)

* Banyolara pay ölçer takılması zorunlu mudur?

Evet zorunludur. Isı pay ölçer cihazlarının Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliğine göre tüm mahallere takılmasının gerekliliği bildirilmiştir.

* Apartmanımızda ısı pay ölçer sisteminin takılmasını istemeyen daire sakinleri var.Ne yapacağız?

Pek çok site ve apartman yönetiminin bakanlığa sorduğu bu soruya bakanlıktan gelen cevaplar,yasa ve yönetmeliklerin gayet açık ve net olduğunu,söz konusu sistemlerin kullanımının yasal bir zorunluluk olduğu ,kat maliklerinin aykırı taleplerinin bina yönetim kurullarınca dikkate alınmaması gerektiği ve bina yönetim kurullarının 14.4.2008 tarih ve 26847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliği uyarınca sorumlu olduğu hususlarında bilgilendirilmiştir.

* Süre uzatımı söz konusu mudur?

İlgili yasa 02.05.2012 tarihine kadar ısı ölçerlerin takılmasının zorunlu olduğunu ve süre uzatımı bulunmadığını bildirmektedir.

* Sistemlerin kurulması ne kadar zaman almaktadır?

Binadaki daire sayısına göre değişmektedir.Daire sakinlerinin tamamının evde bulunması da önemli bir husustur. Bir ekip bir daireyi ortalama 1-1,5 saatte bitirmektedir.

* Kış aylarında evde olmadığımdan termostatik radyatör vanasını en düşüğe getirirsem hiç para ödemeyecek miyim?

Vananızı en düşük konuma getirseniz de ortam sıcaklığını yaklaşık 15 ⁰C'de tutacaktır.Yani az da olsa radyatörleriniz ısınacak,dolayısıyla tüketiminiz olacaktır.Ayrıca apartmanın ortak ısınma giderlerine de ortak olcağınız için para ödememe durumu söz konusu değildir.

* %30'dan ne anlıyoruz?

%30'luk dilim hem bina ısı kayıplarını hem de ortak kullanım alanlarındaki tüketimin paylaşımı amacıyla belirlenmiştir.

* Bu sistemin kombiden farkı nedir?

Bu sistem kombi sistemi ile yani bireysel ısınma ile sağlanan "yaktığın kadar ödeme" avantajı ile merkezi sistemde sağlanan "konfor" avantajını bir arada tutamaktadır. Yani aslında her dairenin ısıttığı mahaldeki peteğinin üzerinde tamamen kapatamayacağı bir kombi vardır. Yani kombili sistemlerde alt katınız,üst katınız ya da bitişik nizamınızda bulunan dairenin evde bulunmaması durumunda kombisini tamamen kapatması sonucunda yaşayacağınız ısı kaybı problemleri bu sistemde en aza indirgenmiştir. Merkezi sistemdeki homojen ısı dağılımı ve konfor da bu sistemdeki en büyük avantajlardır.

* Okuma işlemi ne şekilde yapılıyor?

Okuma işleminin 3 yolu var;

1) Isı Paylaşım Sisteminizi kuran firma elemanlarının apartmanınıza gelerek el terminaliyle okuması:Bu sistemde apartman yöneticisinin firmaya gaz faturasını bildirmesinin ardından firma okuma yapması için elemanına apartman adres bilgilerini iletiyor ve firmanın elemanı apartmana gelerek tüketim değerlerini topluyor.

2) Okuma programı apartmana satılarak tüketimin apartman tarafından raporlanması: Bu yolla firma okuma programını apartmana satarak, kendi okumasını yapmasını sağlıyor. Bu okuma yöntemi her ne kadar çok cazip görünse de gerek okuma programının pahalı olması,gerekse profesyonel yönetim hizmeti anlayışının henüz ülkemizde tam anlamıyla yerleşmemiş olmasından kaynaklı pek çok problem yaratabileceği aşikardır.

3) Uzaktan Okuma Sistemi:Bu yöntemde binaya yerleştirilen bir GSM veri toplayıcı modülü yardımıyla tüketim değerleri firmanın merkezi tarafından uzaktan okunur.Aylık yönetim raporu hazırlanır ve apartman/site yönetimine gönderilir.

* Okuma neden ücretli?

Yine yanlış anlaşılan bir durumdan söz edelim, ısı pay ölçer cihazları gazınızı ölçmüyor. Mevcut sistemdeki ısının ne kadarını sizin kullandığınızı hesap ediyor.Ne kadarını kullandığınız ise apartmanınıza gelen gaz faturasının yöneticiniz tarafından firmaya bildirilmesinin ardından yapılan raporlamalar neticesinde belli oluıyor.Yani sizlerin okuma ya da hizmet bedeli başlığı altında ödediğiniz paralar bu hizmetin bedelidir.

* Bu sistemi kimler kurabilir?

Bu sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki verdiği "Yetkili Ölçüm Şirketi" olarak tanımlanan firmalar ve bu firmalara aracılık hizmeti veren firmalar kurmaktadır.Yetkili Ölçüm Şirketleri bakanlık tarafından denetlenmektedir.

* Hangi durumda kalorimetre,hangi durumda pay ölçer kullanılır?

Bu sorunun cevabı tesisatın hangi tip olduğuyla ilgilidir.Tesisatınızın tek kolonlu ya da çok kolonlu olması hangi sistemin kullanılacağını belirler.

Sistem çok kolonlu ise pay ölçer, tek kolonlu ise kalorimetre veya pay ölçer kullanılabilir. Ancak tabandan ısıtma sistemlerinde pay ölçer cihazları kullanılamaz, kalorimetre kullanılmak zorundadır.